Benvinguts a l’Escola Municipal de Formació

 • Instal·lacions modernes...

 • L'aula d'informàtica ens permet respondre a l'actualització i adquisició d'habilitats en les noves tecnologies

 • Disposam d’una aula de gran capacitat per a accions formatives, conferències i exàmens.

Oberta inscripció

SCIS 2017: Reciclatge conductors en el Maneig Grua A-12 (9ª Edició) Bombers Bombers i emergències 3 3 24/04/2017
24/04/2017
ESPERA Presencial Pràctica 10'00 a 13'00 hores
SCIS 2017: Reciclatge conductors en el Maneig Grua A-12 (10ª Edició) Bombers Bombers i emergències 3 3 25/04/2017
25/04/2017
ESPERA Presencial Pràctica 10'00 a 13'00 hores
SCIS 2017: Reciclatge conductors en el Maneig Grua A-12 (11ª Edició) Bombers Bombers i emergències 3 3 26/04/2017
26/04/2017
ESPERA Presencial Pràctica 10'00 a 13'00 hores
SCIS 2017: Reciclatge conductors en el Maneig Grua A-12 (12ª Edició) Bombers Bombers i emergències 3 3 27/04/2017
27/04/2017
ESPERA Presencial Pràctica 10'00 a 13'00 hores
Acces avançat. 1a edició 2017 Personal de l'Ajuntament de Palma Informàtica 10 16 15/05/2017
29/05/2017
ABIERTO Presencial Curs De 16 a 19h

  Noticies destacades

  • 08 de març de 2017

  Una vegada finalitzades les gestions pertinents, el passat dia 2 de març la MGN va aprobar el pla de formació 2017 adreçat a tot el personal al servei de l’Ajuntament de Palma.

  L’Escola Municipal de Formació és el servei responsable del disseny, execució i avaluació d’aquest Pla i ho farà seguint les directrius estratègiques de la regidoria de Funció Pública i Govern Interior, de les quals assenyalam: 1. orientació progressiva de l’EMF com a gestora del coneixement. 2. Millorar la qualitat de la formació 3. Adreçar les accions formatives per a l’assoliment dels requisits de la carrera professional i l’avaluació de l’acompliment.

  Al Pla d’enguany hi podeu trobar alguns canvis metodològics. Conforme vagin surgint us anirem informant de les possibilitats de participació als cursos massius en línea (MOOC) oferits per l’INAP, D’altra banda enguany encetam una nova modalitat d’acreditació de l’aprofitament, convocant a tots els interessats a una prova d’avaluació, sense haver-se incrit ni assistit a alguns cursos en línea que veureu al Pla de formació, els criteris que regularan aquestes avaluacions seran publicats en breu a la intranet municipal i al nostre web.

  Per altra banda, per tot el personal interessat a assistir a accions formatives, jornades, congressos, externs  podran demanar una subvenció per a l’inscripció segons els critreris que també podreu consultar al nostre web.

  En definititva us proposam aquest Pla com a eina per aconseguir la millora de la competència i de la qualificació, per així millorar el servei a la ciutadania.

  PODEU OBRIR I DESCARREGAR-VOS EL PLA DE FORMACIÓ 2017 a la pestanya CURSOS.

   

   

   

   Llegir tota la noticia >
  • 09 de desembre de 2016

  Us informam que l'EBAP ha aprovat el Pla de Formació de Llengua Catalana de 2017. El termini d'inscripció estarà obert del 6 al 18 de desembre (ambdós inclosos). En aquest pla, hi pot participar el personal empleat públic de qualsevol administració del territori de les Illes Balears (autonòmica, local o estatal). Tota la informació relativa a oferta de cursos, modalitats d'aprenentatge, horaris, inscripció... es pot consultar a la pàgina web <http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M159&lang=CA&cont=83607>.

   Llegir tota la noticia >
  • 27 de setembre de 2016

  A partir de l'1 d'octubre 2016 es reanuden les classes de condicionament físic pel personal de la Policia Local i es reactiva la reserva als poliesportius.

  VEURE HORARI Condicionament físic 2016

   Llegir tota la noticia >
  • 14 de setembre de 2016

  S’ha publicat el Pla de Formació per a Entitats Locals de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP), programades per a l’any 2016.

   Aquí teniu l'enllaç: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2478328&coduo=2705&lang=ca

   Llegir tota la noticia >
  • EMF - 10 de març de 2016

  Dilluns 14 de març a partir de les 9 hores a l’aula E de l’Escola Municipal de Formació  s’impartirà un curs/taller sobre comunicació des de la perspectiva  igualitària, impartit per l’especialista en el tema, escriptora i professora de l’UAB, Sra. Joana Gallego.

   Llegir tota la noticia >
  • 18 de febrer de 2016

  Resolució de la presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública, a proposta del director gerent, per la qual es convoquen proves d’acreditació de l’aptitud física dels membres dels cossos de policia local adequades a l’exercici de la funció policial

  Veure el BOIB núm. 21 de 13 de febrer de 2016. Secció II. Autoritats i Personal. Pàg. 4040

   

   Llegir tota la noticia >
  • 12 de febrer de 2016

  Llistat d'alumnes admesos a les proves que es duran a terme el proper dia 3 de març 2016 de 10 a 14 hores al poliesportiu SON MOIX.

  Clicau a "Llegir tota la notícia"

   Llegir tota la noticia >
  • 04 de desembre de 2015

  El termini d'inscripció als cursos de llengua catalana de l'EBAP estarà obert del 5 al 19 de desembre (ambdós inclosos). En aquests cursos, hi pot participar el personal empleat públic de qualsevol administració del territori de les Illes Balears (CAIB, consells insulars, ajuntaments, Estat...). Tota la informació relativa al pla de llengua catalana (oferta de cursos, modalitats d'aprenentatge, horaris, inscripció...) es pot consultar a la pàgina web < http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=2705 >.

   Llegir tota la noticia >
  • 08 de octubre de 2015

  L'EMF us proposa la participació a les nou accions formatives que es faran a càrrec de les subvencions INAP i gestionades per a l'EBAP.

  D

   Llegir tota la noticia >
  • 21 de setembre de 2015

  Inscripció curs en línea “Formación en igualdad de
  oportunidades: aplicación pràctica en el àmbito de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad”

   Llegir tota la noticia >
  • EMF - 04 de maig de 2015

  Donat  que en el curs de PROCEDIMENT ADMINISTRATIU I,  només hi ha 12 preinscripcions quan el curs estava programat per un mínim de 20 assistents, queda anul·lada la edició del mateix que s’ havia de realitzar els dies 18 , 19 i 20 de maig.

   Llegir tota la noticia >
  • 18 de desembre de 2015

  El dimarts, dia 1 d'octubre, se reinicien les classes setmanals de condicionament físic d'acord amb el calendari que s'adjunta. La realització de 4 o 5 sessions mensuals fetes dins cadascuna de les setmanes posibilita que el servei concedeixi un dia lliure per compensar les hores invertides en aquesta formació.

   Llegir tota la noticia >
  • EMF - 08 de novembre de 2012

  Es comunica a tot el personal que fa cursos de formació durant la jornada laboral:

  1. Cursos fets algunes hores de distints dies: En aquest cas, el personal te obligació de fitxar quan surtin del seu centre de treball i quan hi tornin. Han de fixar el codi 6 de "cursos de formació".
  2. Cursos d’una durada de tota la jornada laboral: En aquests cursos que es realitzen durant tota la jornada laboral, i que la persona ja no acudeix directament al seu centre de treball,  poden fitxar a l'arribada a qualsevol terminal de Policia amb el codi 6 a l'entrada i a la sortida o bé no fitxar i justificar-ho amb l'informe d'absència indisposició.


  El compliment d’aquest requisit permetrà a Prestacions i Control agilitzar la seva tasca i evitar malentesos en el control horari.

   Llegir tota la noticia >
  • 07 de novembre de 2012

  Tots els alumnes que han realitzat les 4 hores mensuals de preparació física en qualsevol de les seves modalitats durant els mesos del 2012 que han estat programades, poden realitzar les proves d’aprofitament assenyalades en el decret 67/2004, de 7 de juny.

   

   Llegir tota la noticia >
  • EMF - 26 de juny de 2012

  Activitats dels alumnes: Partint del model del curs de menys durada, 10 hores, s’stableixen  les següents accions que s’incrementaran en funció de la durada del cursos:

  • El curs tendrà un mínim de 3 sessions d’ una hora de chat amb els alumnes. Cada alumne està obligat a entrar com a mínim una vegada al Chat i fer una consulta o un comentari.
  • Cada alumne haurà de fer com a mínim una intervenció al Forum.
  • El cur se distribuirà en tres parts  i a cada part hi haurà un exercici o control d’avaluació que s’ha de fer per part de l’ alumne obligatòriament.
  • Es dissenyarà una activitat que pot consistir amb la confecció d’un esquema, resumen, opinió personal, emplenar un “crucigrama” , etc
  • Al final del curs es ferà una avaluació global.
   Llegir tota la noticia >
  • 09 de juliol de 2012

  Les persones que han estat denunciades per presumpta infraccions de neteja, renous i/o inserció d’animals de companyia d’acord amb els decrets números 16.815, 24.104  i  24.211 de 20, 22 i 23 de desembre de 2011, respectivament (BOIB núm.2 de 05.01.2012) poden demanar que es deixi en suspens l’execució corresponent a la infracció de fins a 300 €, sol·licitant la inscripció al programa formatiu Commutació de multes a les infraccions de neteja, renous i inserció d’animals, de dues hores de durada

   Llegir tota la noticia >
  • 03 de maig de 2011

  La proposta d'una nova eina de gestió formativa que figurava a la programació de l'any 2011 ja és una realitat.

   Llegir tota la noticia >